AC

Aanstekelijk Christen

Hoe kun je als christen vrienden en bekenden op een natuurlijke manier bereiken met het evangelie? Dat is hét hoofdonderwerp van de cursus ‘Zo word je een aanstekelijk christen?‘. Of korter gezegd de ‘AC‘.

Je bent blij met je geloof in God, je gaat naar een kerk of gemeente en ziet uit naar de wekelijkse activiteiten die in de kerk worden georganiseerd. Het kan zijn dat de gemeente, waar je aangesloten bent, veel doet in ‘de wijk’. De tuin opknappen, behangen, boodschappen doen en ga zomaar door. Toch blijft het lastig om datgene waar het om draait onder woorden te brengen: waarom jij gelooft, wat jij gelooft enz.
De ‘AC’ is bij uitstek geschikt om groepsgewijs na te denken over jouw geloof, jouw rol en zeker ook jouw talenten. De cursus is erop gericht om in de praktijk te kunnen starten met een geloofsgesprek. De praktijk leert ons dat het niet altijd even makkelijk is maar dat de mensen om je heen best wel geïnteresseerd zijn in wat jij gelooft.

De ‘AC’  is bedoeld voor het aanleren van praktische vaardigheden om op ongedwongen wijze met je collega, buurman, vriend(in) enz. in gesprek te komen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen in zijn of haar omgeving mensen kent, met mensen optrekt of samenwerkt die nog geen christen zijn. Er is veel aandacht voor bijvoorbeeld de leefwereld van de seculiere mens, zijn of haar interesses en belevingswereld en de raakvlakken daarvan met het christelijk geloof.

Ook voor beginnend gelovigen (bijvoorbeeld de oud-cursisten van de ‘Alpha’) is het een mooie vervolgstap om te ontdekken wat jouw plek is in je eigen leefwereld. Met welke begrippen worstel je? Moet ik veranderen?
In zes avonden worden de volgende thema’s besproken: Waarom zou je aanstekelijk willen/moeten zijn? Wat zijn jouw talenten? Wie is mijn buurman/-vrouw en wat denkt hij/zij? Wat is mijn verhaal? Wat is Gods verhaal? Wie is de Heilige Geest en wat is Zijn rol in ons leven? Hoe ga ik om met moeilijke vragen en hoe kan ik iemand helpen om gaan geloven? Eventueel kan er in een 7e avond gekeken worden naar hoe het geleerde omgezet kan worden naar concrete plannen in jouw situatie, wijk of kerk.

Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen:
 Waarom zou je een aanstekelijk christen worden?
 Je eigen evangelisatiestijl ontdekken.
 Hoe denken Henk en Ingrid? (of je buren).
 Jouw persoonlijke verhaal/ Zijn verhaal
 Leven door de Heilige Geest.
 Geloofsverdediging.
Omgaan met lastige vragen.
 De rol van gebed.

Voor meer informatie over deze training kan je contact met ons opnemen.

Reacties van oud-deelnemers:
– Tijdens de periode dat ik voor mijn kennis bad ontdekte is ineens dat ik hem vaker tegenkwam. Maar het feit dat ik dat zag was in deze het wonder!
– Ik kijk ineens anders naar mijn buren.
– We wilden als gemeente een Alpha-cursus beginnen en in de aanloop daarnaar toe hebben we de AC gedaan. Het was een gouden greep. De hele groep is enthousiast. We gaan de deelnemers ook adviseren om de AC als vervolg te gaan doen.