resources

Onderdeel 14
(bijlage cursus ‘Aanstekelijk Christen’)

Hoe nu verder?

Deze pagina is de aanvulling bij de cursusmap. Doordat het online beschikbaar is kan de aanvulling actueel blijven.
Hierdoor word je map een naslagwerk met regelmatig updates en ideeën op deze site.

In 2014 is Jowieke Larooij afgestudeerd als Cultureel Antropologisch Ontwikkelingssocioloog. Haar onderwerp was ‘AIA in de wijk’. Of, zoals ze in haar scriptie schrijft ‘Hoe groepen mensen worden ingezet om het christelijk geloof over te dragen’. Ze heeft haar scriptie beschikbaar gesteld waarin niet alleen te lezen is hoe je onderzoek kan doen in jouw wijk naar de sportmogelijkheden maar ook hoe je dit om kan zetten in concrete acties Klik op het document AIAindewijk.

Een mooi voorbeeld van sport en evangelisatie in de wijk is hier te bekijken.
Verdere informatie is te vinden op de site van AIA 

 

Evangelisatiemethodes

Om een goed gesprek te beginnen is over het algemeen een gezamenlijke interesse nodig. Maar ook het stellen van vragen is een mogelijkheid om thema’s te bespreken. Hierbij is het zaak om nieuwsgierig te zijn. Ga niet in discussie, dat geeft een verminderde kans voor een vervolggesprek. De Vragenlijst is een beproefde methode die met meer dan 5000 studenten is gebruikt. Verder is er de mogelijkheid om in gesprek te komen met de wereldbeeld-enquete.
Voorbeeld van een vragenlijst onder studenten Klik hier

Een vervolg van het eerste gesprek met de vragenlijst is Soularium. Er worden hierbij 4 vragen gesteld waarbij antwoord gegeven kan worden aan de hand van foto’s. Soularium is te bestellen door hier te klikken.
Je kunt ook gebruik maken van het ‘spel’ Kaarten Op Tafel‘.

De vier vragen die je met Soularium stelt:
1. Hoe ziet je leven er uit? (Kies een aantal foto’s)
2. Hoe zou je willen dat je leven er uit ziet? (Kies een aantal foto’s)
3. Wie is God? (Kies een aantal foto’s)
4. Hoe zou je willen dat God is? (Kies een aantal foto’s)
Voorbeeld van het gebruik van Soularium klik hier

Voor een derde gesprek bestaat de mogelijkheid om Perspective te doen. Voorbeeld van het gebruik van Perspective klik hier

Er is een online versie en een App beschikbaar. Het gaat om 5 meerkeuzevragen over God, de mens en het doel van het leven.

Samenvattend:

De Vragenlijst gebruik je bij een soort van kennismaking. Soularium geeft de mogelijkheid om met je hart te praten.  Met Perspective wordt het gesprek verstandelijk . Drie manieren dus om in gesprek te gaan met die ander.
Als na een aantal gesprekken blijkt dat mensen nieuwsgierig zijn dan is het goed om gesprekstof aan te dragen die daarbij goed helpt. Veel levensvragen die opgeworpen worden en een mogelijke blokkade zijn, worden behandeld in het boek In Alle Redelijkheidvan Tim Keller. Vragen als : ‘Het kan niet waar zijn dat er maar een ware godsdienst is’, of ‘Alle godsdiensten zijn gelijkwaardig en leren in de kern hetzelfde’.
Het boek leent zich uitstekend om hierover in gesprek te komen.