Heel de kerk!

De kerk was praktisch leeg in de afgelopen periode. Dat zet aan het denken. Wellicht klinken de volgende vragen wel eens in je achterhoofd: “Hoe gaan we nu als gemeente verder? Hoe worden Gods eeuwige liefde en eindeloze Hoop zichtbaar voor onze leden en ook voor de wijkbewoners?” Daar wil ik graag werk van maken en meedenken.
Werkzaam bij de stichting Agapè heb ik ruim 20 jaar ervaring in het opzetten van evangelisatie acties. De mooiste manier van het brengen van het evangelie in de wijk is natuurlijk met elke wijkbewoner in gesprek te gaan. Maar vaak verzanden die gesprekken in individuele behoeften. Daar is op zich niets mis mee maar het gaat ook over de wijk. Het samen delen van de openbare ruimten is wat mensen kan verdelen en verbinden.

Hoe kun je nu als gehele kerk de wijk in gaan op een manier waar ook de wijk het idee heeft dat het er toe doet. Onderstaand schema is bedoelt om als gehele gemeente in de gehele wijk aan de slag te kunnen. Ook de samenwerking met andere kerken en gemeenten die theologisch mogelijk anders denken hebben met de wijk voor ogen geen gesprek meer over de kerkelijke verschillen maar wij wijk en haar inwoners voor ogen.
Klik hier voor een voorbeeld

Stap 1.
Organiseer  en informatieavond voor jongeren vanaf 14 tot 23 jaar en vertel hen dat de komende zomer er gesport gaat worden in de wijk. Uit de groep jongeren kunnen er tien worden geselecteerd. Die vormen het kernteam
Die gaan in de week voordat het sportevenement begint in de wijk getraind worden Athletes In Action AIA). Mocht het niet lukken om er tien te vinden dat kan AIA meedenken. De voorbereiding bestaat uit spelvormen leren, christelijke principes leren door middel van dans en drama en gespreksonderwerpen voor de jongeren uit de wijk. De tien jongeren zijn over het algemeen kansrijk en zeker van een baan in de toekomst. De jongeren uit de wijk blijkt daar minder kans te hebben en de sleutel is de combinatie van beiden groepen. De kansrijke jongere heeft het idee dat hij/zij er toe doet en de kansarme jongere kan zich optrekken aan de kansrijke jongeren. Onderzoek toont aan dat deze combinatie hoog scoort. Naast het kernteam zijn er ook vrijwilligers nodig die in de dezelfde leeftijd zitten. Tijdens de sportweek ondersteunen zij het kernteam met sport en spel.


Stap 2

De groep wordt met een bus naar de locatie gebracht en opgevangen door vijf echtparen die de groep van tien de daar op volgende dagen een logeeradres aanbiedt. Twee aan twee en jongen/ jongen, meisje/meisje.
Het kernteam trekt de rest van de week gezamenlijk op waarbij de ochtenden alleen het kernteam samenkomt voor studie en gebed en rond de lunch zijn ook de vrijwilligers welkom. Als geheel bereiden ze de middag voor. Naast de vrijwilligers die mee sporten zijn er ook vrijwilligers die voor koffie, thee en limonade zorgen. Brood moet worden gesmeerd, pleisters geplakt en mensen met een technische achtergrond kunnen voor de techniek zorgen.


Stap 3

De groep is interessant. Zij zijn de groep die de geloofsgesprekken voren aan de kantlijn. Veel ouders zullen in de loop van de week komen kijken omdat ze niet gewend zijn dat er in eens zoveel aandacht is voor de wijk. Omdat veel wijken sportvelden hebben die vaak ingenomen zijn door groepen met de eigen achtergrond wordt ineens het veld door een grote groep ’vreemden ingenomen’. Deze groep mensen kunnen voorafgaand aan de week een evangelisatie training  volgen. Hier ontstaat contact met de ouders en ouderen van de wijk. Veel problemen kunnen boven komen zoals schulden, conflicten met de buren en allerlei vragen of zaken. Deze groep opereert als geheel en kunnen tijdens de avonden ook gezamenlijk in het kerkgebouw evalueren.


Stap 4.

Tot slot de luchtmacht. De senioren van de gemeente. Sporten gaat niet meer, sjouwen ook niet. Misschien is het voeren van een geloofsgesprek nog wel aantrekkelijk. Echter de senioren mogen ook door de voorafgaande prediking aangemoedigd worden om te bidden (Romeinen 15:30). Het gebed is de kurk waar alles op drijft zoals we weten. De groep die langs de kantlijn staan voor de geloofsgesprekken kunnen tijdens de evaluatie in contact komen met de senioren. Samen een gebedsgroep vormen. Ook vanuit deze groep kan nazorg ontstaan. Bovenstaand is een ruwe schets die door de gemeente verder in en aangevuld worden.

Maar weet dat met dit overzicht de gehele kerk wordt ingezet:

  • De jongeren hebben het idee dat zij leidend zijn in het geheel
  • Ouderen kunnen betrokken zijn bij meerdere groepen
  • De senioren zijn betrokken
  • De jongeren uit de wijk krijgt uitbreiding van hun netwerk
  • De ouders zijn dankbaar voor een bijzondere week.
  • Afsluiten met een grote BBQ (Let op Halal)