SST

Misschien herken je dit wel. Je bent enthousiast om naar buiten te treden met je kerk of gemeente.
Het gevolg is dat je in een commissie mag komen en mee mag gaan doen met de activiteiten. Je hebt veel ideeën maar toch komt de uitvoering maar niet van de grond!
Het kan zomaar zijn dat de groep mensen met wie je de commissie vormt het niet voor elkaar krijgt om de plannen om te zetten in ‘hapklare brokken’. Het gevolg kan zijn moeizame vergaderingen die ver na de afgesproken tijd pas eindigen.

Om het teamproces in kaart te brengen is de training Samen Sterk in teamwerk (SST) ontwikkeld. Aan de hand van rollenspellen wordt de vergadering nagespeeld en komen de knelpunten boven water.
Deze training helpt om oog te krijgen voor de manier van communiceren van je medecommissieleden. Het geeft inzicht in de samenstelling van het team en hoe dat effect heeft op de samenwerking. Doel is tot een sterke en effectieve samenwerking te komen waarbij elke deelnemer de inbreng kan hebben die bij haar/hem past. De training duurt 1,5 dagdeel en kan in je eigen kerk- of gemeentegebouw worden uitgevoerd.
Interesse? Neem contact met ons op!