Stijlen test

Evangeliserende stijl.

Beantwoord de volgende 36 vragen met:

0 = Helemaal niet
1 = Weinig
2 = Min of meer
3 = Helemaal

 1. In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleiding, zonder ‘om de hete brij te draaien’.
 2. Ik vind het moeilijk om de deur van de (christelijke) boekwinkel of bibliotheken achter me dicht te trekken, zonder een stapel boeken over het geloof of over actuele maatschappelijke kwesties mee te nemen.
 3. Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn standpunten duidelijk te maken.
 4. Ik ben een gezelschapsmens, en hecht veel waarde aan vriendschappen.
 5. Ik betrek andere mensen graag bij mijn activiteiten
 6. Ik zie de nood in het leven van mensen, die anderen niet zien.
 7. Als dat nodig is, schrik ik er niet voor terug iemand duidelijk te zeggen waar het op staat.
 8. Ik wil altijd graag het fijne van de zaak weten en neig er toe alles te analyseren.
 9. Ik kruip vaak in de huid van anderen, en zeg dan bijvoorbeeld: ‘Ik dacht er vroeger ook zo over’ of ‘Zo voelde ik dat vroeger ook aan’.
 10. Wanneer ik ergens ben, maak ik snel vrienden en wil dat ook graag.
 11. Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoorden weet, heb ik liever dat iemand anders
  ‘met meer verstand van zaken’ het christelijk geloof uitlegt.
 12. Het geeft me veel voldoening anderen te helpen. Het liefst onopvallend.
 13. Ik vind het niet moeilijk mijn vrienden met de waarheid te confronteren, zelfs als daardoor de relaties bekoelen.
 14. Van nature richt ik me in gesprekken op die punten die iemands geestelijke ontwikkeling tegen houden.
 15. Wanneer ik vertel hoe ik zelf tot geloof ben gekomen, dan merk ik dat ze belangstellend luisteren.
 16. Ik verdiep me liever in persoonlijke levensvragen waar iemand mee zit dan in abstracte theologische ideeën.
 17. Ik ga graag naar bijeenkomsten of concerten waar ik niet-kerkelijke vrienden mee naar toe kan nemen.
 18. Omdat ik mijzelf niet zo’n prater vind, laat ik iemand liever door mijn daden zien dat ik om hen geef dan door mijn woorden.
 19. Ik geloof dat echte liefde vaak betekent dat je iemand de waarheid moet kunnen zeggen, ook al doet dat pijn.
 20. Ik voel mij in mijn element bij discussies en debatten.
 21. Ik durf mensen wel te vertellen over mijn falen, maar ook over wat me goed afgaat.
 22. Ik praat met mensen liever over hun leven, voordat ik gedetailleerd verdiep in hun opvattingen.
 23. Als onze gemeente speciale kerkdiensten of bijeenkomsten voor belangstellenden zou organiseren,
  dan vind ik het leuk mijn kennissen of collega’s daar mee naar toe te nemen.
 24. Ik heb ontdekt dat, als mensen niet graag over geestelijke zaken praten, mijn manier
  van leven als een christen hen soms meer open maakt.
 25. Een lijfspreuk die bij me zou passen is: Baat het niet dan schaadt het niet – maar doe in ieder geval wat.
 26. Het hindert me als mensen ondeugdelijke argumenten gebruiken of onlogisch redeneren.
 27. Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over dingen die in mijn leven zijn gebeurd.
 28. Ik voer graag lange gesprekken met mijn vrienden.
 29. Ik vraag me voortdurend af van welke evangelisatie-evenementen, boeken, enz. mijn vrienden zullen genieten. En hoe ik ze daar het best mee in contact kan brengen.
 30. Ik help iemand praktisch in Christus’ naam, dan een heel gesprek over het geloof te voeren.
 31. Soms raak ik in de problemen, omdat ik de nodige vriendelijkheid en gevoeligheid mis, als ik met anderen praat.
 32. Ik wil graag weten wat de achterliggende gedachten achter iemands mening zijn.
 33. Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot het geloof in Hem heeft gebracht en ik wil daar graag over vertellen.
 34. Over het algemeen vinden mensen mij betrokken, gevoelig en zorgzaam persoon.
 35. Ik vind het geweldig, als ik een gast kan meenemen maar een evangelisatie-activiteit van de gemeente.
 36. Ik houd me liever met de praktijk en de actie bezig dan met filosoferen en ideeën.

Confronterende stijl
Tel de resultaten op van de vragen 1, 7, 13, 19, 25 en 31

Intellectuele stijl
Tel de resultaten op van de vragen 2, 8, 14, 20, 26 en 32

Getuigende stijl
Tel de resultaten op van de vragen 3, 9, 15, 21, 27 en 33

Persoonlijke stijl
tel de resultaten op van de vragen 4, 10, 16, 22, 28 en 34

Uitnodigende stijl
Tel de resultaten op van de vragen 5, 11, 17, 23, 29 en 35

Dienende stijl
Tel de resultaten op van de vragen 6, 12, 18, 24, 30 en 36

Neem de resultaten mee naar de eerste avond. Daar praten we dan verder over de stijlen en de resultaten.