Waarom ik dit schrijf

In elke generatie heeft het Christelijk geloof zijn hervormers gehad. In kapel en klooster hebben ze in vuur en vlam gestaan voor God en mensen. In gebedshuizen gebogen naar de aarde en in kathedralen wijzend naar de hemel hebben ze hun stem laten horen. Tussen religieuze rommel en vrome tekenen zagen zij iets glinsteren. Zij konden geen rustig leven gaan leiden met een christendom dat geen enkele betekenis heeft. Zij hebben de geestelijke lusteloosheid van zich afgeschud en zijn op reis gegaan zonder dat ze wisten waar die reis hen zou brengen.
Ik leef tussen zulke mensen. Vrienden en collega’s die de naaste voor ogen hebben, de straat waar ze wonen, het dorp, de stad en Nederland. Ja op intercontinentaal vlak zoekt Agapè Nederland de mensen op. Collega’s die hun veilige bestaan hebben opgegeven om naar Kazan, Rusland te gaan. Er zijn collega’s die van plan zijn om in Libanon te gaan wonen. Of ‘gewoon’ in Leiden te blijven…..
We zien Gods bruid groeien ondanks tegenslag, onderdrukking en vervlakking.
Ik schrijf dit uit dankbaarheid voor allen die mij hebben geïnspireerd. Omdat ik inzie dat het niet vanzelfsprekend is en dat we met elkaar mogen zien: Dat de mens leeft om de Heilige Geest te verwerven!

Vol van de Geest

Kent u ze? Serafim van Sarov uit Rusland van de negentiende eeuw. Of Simeon de Nieuwe Theoloog in Constantinopel in de tiende eeuw, door Izaäk de Syriër in de zevende eeuw of door de Cappadociër Gregorius in de vierde eeuw. Ik schrijf dit uit dankbaarheid voor hen. Allen hebben mij niet alleen geholpen om te zien hoe dicht Gods vrienden door alle tijden heen bij elkaar staan, maar ze hebben mij verder gebracht in mijn eigen geestelijke traditie.

Evengoed, alle spreken en schrijven over de Heilige Geest is een avontuur. Het risico ligt op de loer dat je teveel of te weinig zegt. Toch, met vallen en opstaan, wil ik niet anders dan praten over deze dingen. Zonder het besef hoever de reikwijdte is van het spreken over deze grote zaken die al het leven behelst.
En tegelijk schrijf ik dit voor allen die een onvervuld verlangen hebben naar de Geest van God. Naar de ultieme ontmoeting met Hem.
Hij nodigt uit om je gebed te beginnen met ‘Vader’.

Jezus zegt ‘Wat de Vader voor mij is, dat is Hij ook voor jullie. Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.

Vrij vertaald naar het boek van Peter Halldorf ‘Vol van de Geest’.